Rexeneración económica e social de barrios e/ou colectivos desfavorecidos.

Actuacións de rexeneración económica e social do entorno urbano e rural mediante a rehabilitación do tecido produtivo e comercial, en especial en barrios e/ou colectivos desfavorecidos e tamén naqueles inmersos nun proceso de deterioro.