Actuacións en vivendas en barrios desfavorecidos.

Actuacións de rexeneración económica, física e social, do entorno urbano e rural mediante a rehabilitación de vivendas, en especial, en barrios desfavorecidos e tamén naqueles inmersos nun proceso de deterioro.