Novas

24/04/2018
Presentación da web Revive Santiago

O Concello ven de poñer en marcha a nova web revivesantiago.gal, para facer máis clara e accesible toda a información vinculada á EDUSI, cuxas accións concretas forman parte do programa ReVive.

20/04/2018
Imaxe Río Sar

A Xunta de Goberno acordou hoxe remitir ao Ministerio de Facenda o proxecto "Iniciativa urbana sostible de patrimonio natural e emprego", para a súa inclusión na EDUSI e, xa que logo, o seu financiamento con fondos europeos FEDER

16/03/2018
Castelo da Rocha

A Xunta de Goberno acordou hoxe solicitar a inclusión do proxecto de acondicionamento interior do Castelo da Rocha na EDUSI, inclusión que deberá tramitar o Ministerio de Facenda.

28/02/2018
Imaxe estado actual da Rúa Castrón Douro

A Xunta de Goberno aprobou hoxe, nunha sesión extraordinaria, o inicio de licitación da Fase I das obras de reurbanización das rúas Patio de Madres e Castrón Douro. A actuación ten un tipo de licitación de máis dun millón e medio de euros.

16/02/2018
Pazo de Raxoi

A Xunta de Goberno acordou hoxe solicitar a inclusión na EDUSI do proxecto de Rehabilitación Enerxética de Edificios de Titularidade Municipal.

13/02/2018

O Goberno local financiará con cargo á EDUSI a creación dun Centro Municipal de Atención Integral ás Persoas sen Fogar, que estará localizado no edificio que ocupa actualmente o Centro de Interpretación Ambiental de Belvís.

Páxinas