Órgano de participación

O Órgano de Participación, seguimento e avaliación da EDUSI de Santiago, é un órgano de carácter consultivo, informativo, de formulación de propostas e suxestións, de debate e asesor, que impulsa e serve de cauce á participación cidadá no desenvolvemento da Estratexia.

As principais  funcións deste Órgano de Participación  son as seguintes:

  • Coordinación formal da iniciativa cidadá en torno a necesidades ou problemas concretos.
  • Fortalecemento da democracia participativa.
  • A dinamización dos procesos de participación cidadá na xestión dos asuntos e desafíos de interese común deste proxecto, servindo de vía para a xeración de propostas de traballo e de respostas aos retos que a realidade poida plantexar á estratexia e a cada unha das súas operacións.
  • Ser un espazo de información, debate e reflexión en torno a necesidades ou problemas concretos referentes ás actuacións que se derivan do Plan de Implementación da Estratexia DUSI. Servir para o encontro e a coordinación entre a administración local co resto de interlocutores sociais da zona de actuación.
  • Realizar un seguimento e avaliación das actuacións previstas no proxecto.

O Órgano de Participación, Seguimento e Avaliación constitúese en asemblea formada polas entidades representantes dos  diferentes axentes veciñais, económicos e sociais máis representativos da cidade de Santiago coa seguinte distribución:

  • 4 representantes do ámbito veciñal.
  • 2 representantes dos ámbitos ambiental e patrimonial.
  • 2 representantes dos  ámbitos asistencial e social.
  • 3 representantes dos ámbitos económico, empresarial e sindical.