APERTURA DE CONVOCATORIA PARA A PRESENTACIÓN DE MANIFESTACIÓNS.

Por acordo de Xunta de Goberno Local de data 30 de Xuño de 2017, aprobanse as bases reguladoras e ábrese a convocatoria para a presentación de manifestacións/expresións de interese por parte dos departamentos municipais a efectos de que as operacións propostas sexan cofinanciadas polo FEDER no marco da Estratexia de Desenvolvemento Urbano e Sostible de Santiago de Compostela.

Achégase documento coas Bases Reguladora.