Rehabilitación e promoción do patrimonio histórico, arquitectónico e cultural.