TIC para a mellora da calidade de vida.

Proponse marcar un punto de inflexión na maneira de xestionar os servizos públicos e de poñelos a disposición da cidadanía. Isto pasa por buscar unha maneira máis innovadora e eficaz de xestionar servizos; por premiar a eficacia enerxética, a recollida selectiva de residuos, ou a redución das emisións de carbono; e por establecer medidas de control e monitorización que supervisen o cumprimento dos contratos tanto para o coñecemento dos xestores públicos como da propia veciñanza.