Revitalización do espazo público das comunidades desfavorecidas.

Actuacións de rexeneración económica, física e social do entorno urbano e rural, mediante a revitalización do espazo público en especial en barrios e/ou comunidades desfavorecidas e tamén naqueles inmersos nun proceso de deterioro.