Rehabilitación e promoción do patrimonio histórico, arquitectónico e cultural.

Actuacións dirixidas a promover a protección, fomento e desenvolvemento do patrimonio histórico, arquitectónico e cultural con especial relevancia naqueles de interese turístico.