Rehabilitación do edificio "Casa das Máquinas"

Departamento que executa: Programación e Proxección e Proxectos e Obras

Obxectivo Temático: 6 Conservar e protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos

Descrición da operación:

A operación consiste na rehabilitación e acondicionamento do edificio denominado "Casa de las Máquinas", catalogado como elemento patrimonial dentro do Plan Especial de Protección da Ciidade Histórica de Santiago, para ser destinado a espazo socio-cultural de interese turístico que albergará exposicións e eventos. 

Con esta intervención perséguense os obxectivos seguintes:

  • Rehabilitar un elemento patrimonial de valor histórico-artístico da cidade
  • Dotar o edificio de equipamento demandado pola cidadanía, tanto a nivel sociocultural como turístico

Os criterios de aplicación para a consecución dos obxectivos son:

  • Completar a rehabilitación co acondicionamento interior do inmoble que permita a súa posta en servizo
  • Crear un espazo polivalente que permita combinar o uso principal de interese turístico vinculado ao Camiño co sociocultural demandado polos propios veciños.

Orzamento: 181.459,88 € (FEDER 80% CONCELLO 20%)

Calendario:

Data prevista de inicio: Outubro 2020

Data prevista de finalización: Agosto 2021

Estado de situación:

Decreto da Concelleira Delegada de Economía e Facenda aprobación da selección da operación dentro da Edusi con data 26 de outubro de 2020

Rúa Galeras

1 Rúa das Galeras
Santiago de CompostelaA Coruña, Galicia 15705
España