Recuperación e promoción do patrimonio natural.

Actuacións dirixidas a promover a protección, fomento e desenvolvemento do patrimonio natural, con especial relevancia naquelas con interese turístico.