Recuperación do Campus Sur para o cidadán

Departamento que executa: Programación e Proxección e Proxectos e Obras

Obxectivo Temático: OT 6

Descrición da operación: A operación consistirá na rehabilitación e rexeneración dun elemento esencial do patrimonio histórico, artístico e cultural de Santiago. A zona denominada "Conxunto da Residencia Universitaria" no Campus Sur da cidade, unha zona especialmente protexida, situada á entrada da cidade histórica e nexo de unión entre os Camiños de Santiago de Fisterra e a Ruta da Prata. 

Orzamento: 419.392,16 € (FEDER 80%, CONCELLO 20%)

Calendario:

Data prevista de inicio: Setembro 2020

Data prevista de finalización: Setembro 2023

Estado de situación

Aprobación da selección da operación dentro da Edusi por Resolución da Concelleira delegada de Economía e Facenda con data 22 setembro de 2020

Con data 11 de xullo de 2022, adxudicouse o servizo de "Redacción do Proxecto e Dirección Facultativa das Obras de Recuperacón do Campus Sur para o cidadán", por un importe de 49.346,22 €, á empresa SALGADO E LIÑARES, S.L.P.. Data prevista de entrega do proxecto 31/01/2023.

Campus Sur

3 Praza de Rodríguez Cadarso
Santiago de CompostelaA Coruña, Galicia 15705
España