Promoción de activos culturais e naturais orientados ao desenvolvemento do turismo.

Actuacións dirixidas ao fomento do desenvolvemento do patrimonio natural e cultural en particular dirixidos ao desenvolvemento do turismo.