Programa de dinamización económica dos barrios Faino Tí

Departamento que executa: Oficina de Promoción Económica

Obxectivo Temático: OT 9

Descrición da operación:

Pór en marcha unha serie de actividades destinadas a fortalecer as capacidades tecnolóxicas e de innovación dos colectivos máis desfavorecidos dos barrios do Concello de Santiago, para promover a medio prazo a renovación e consolidación de oficios tradicionais e o lanzamento de iniciativas empresariais relacionadas co tecido industrial dos barrios, que fagan uso desas habilidades tecnolóxicas.

Obxectivo Xeral: redución da brecha tecnolóxica entre colectivos máis desfavorecidos, buscando 1) a aplicación de competencias tecnolóxicas e de resolución de problemas ao desenvolvemento de iniciativas empresariais relacionadas co tecido empresarial e industrial dos barrios de Santiago, e 2) o fortalecemento das competencias TIC da poboación máis senior, que na actualidade son titulares de negocios relacionados con oficios, e que están a punto de xubilarse ou acaban de xubilarse.

Obxectivos Específicos

  1. Divulgación das competencias stem, as competencias tecnolóxicas e as competencias de resolución de problemas asociadas ao desempeño dun oficio entre as novas xeracións dos barrios máis desfavorecidos do Concello de Santiago de Compostela.
  2. Acercar as posibilidades ofrecidas polas novas tecnoloxías e a innovación tecnolóxica á poboación senior e aos oficios desenvolvidos nos barrios de Santiago de Compostela.
  3. Favorecer o lanzamento de proxectos de intraemprendemento e novas iniciativas en negocios existentes relacionados co tecido produtivo industrial e empresarial dos barrios do municipio, apoiados nas posibilidades que ofrece a innovación tecnolóxica.
  4. Fortalecer as condicións para a reformulación tecnolóxica e a consolidación de oficios tradicionais nos barrios, favorecendo así o reforzo e consolidación da súa actividade económica e a súa estrutura produtiva.

Orzamento: 220.000 € (FEDER 80% CONCELLO 20%)

Calendario:

Data prevista de inicio: Xaneiro 2019

Data prevista de finalización: Decembro 2020

Estado de situación:

- Aprobación da selección da operación dentro da Estratexia DUSI por Acordo da Xunta de Goberno de data 8 de febreiro de 2019.